Trong thời gian nghỉ thai sản người lao động vẫn có thể được điều chỉnh lương phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Có được điều chỉnh lương trong thời gian nghỉ thai sản không?

Theo Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng cơ chế thai sản là 06 tháng. tình huống sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Đây là khoảng tầm thời điểm khá dài có khả năng có tương đối nhiều đổi thay trong những công việc của người lao động tương tự như hoạt động sản xuất Marketing Thương mại của Doanh Nghiệp

Vì vậy pháp lý đang thi hành không có bất kể quy định nào về những event được tính hay không được xem vào thời điểm nâng lương của người lao động, mà trao cho người lao động và người sử dụng lao động được tự do thoải mái thỏa thuận hợp tác

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP phân tích và lý giải rõ luật pháp  về chế độ nâng bậc, nâng lương. theo đó sẽ xúc tiến theo thỏa thuận riêng giữa người lao động và người sử dụng lao động về điều kiện kèm theo nâng lương hoặc theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Như vậy thời gian nghỉ thai sản đã có được xét nâng lương hay là không hoàn toàn nhờ vào vào nội dung thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động tại thời điểm ký kết hợp đồng hoặc phụ thuộc vào nội quy và chính sách Doanh Nghiệp đưa ra

Điều chỉnh lương trong thời gian nghỉ thai sản mức hưởng thai sản có thay đổi?

Người lao động nữ được điều chỉnh lương trong thời gian nghỉ thai sản thì mức hưởng thai sản của người lao động không tăng.

Theo như nghiên cứu và phân tích trên thì tại thời điểm đó chưa có quy chế nào về việc tăng lương cho những người lao động nữ trong thời hạn nghỉ hưởng chế độ thai sản. tuy nhiên vướng mắc về vấn đề mức hưởng thai sản có tăng khi kiểm soát và điều chỉnh lương trong thời hạn nghỉ thai sản không?

Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Vậy tình huống người lao động nữ sinh con thì mức hưởng thai sản sẽ được tính dựa trên mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm cộng đồng của 06 tháng liền kề trước lúc nghỉ việc.

Nếu tình huống người lao động nữ đã có được tăng lương trong thời kỳ nghỉ mát hưởng chế độ thai sản (Phụ thuộc vào chế độ hoặc việc thỏa hiệp của người lao động với người tiêu dùng lao động) thì cũng tiếp tục không tác động tới cả hưởng trợ cấp thai sản của người lao động nữ vì mức hưởng được xác lập từ 06 tháng tính từ thời điểm người lao động nữ nghỉ hưởng chính sách thai sản.

tóm lại mức hưởng thai sản của người lao động nữ sẽ không còn được tăng khi có sự điều chỉnh lương trong thời gian nghỉ thai sản.

   Trên đây là toàn bộ các bước hướng dẫn cho người lao động chuẩn bị: Có được điều chỉnh lương trong thời gian nghỉ thai sản khôngNếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc các vấn đề liên quan đến bạn có thể kết nối tới Tổng đài tư vấn pháp luật thai sản trực tuyến qua HOTLINE 19006785 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp