• Điều kiện hưởng chế độ thai sản của nữ quân nhân là phải đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trong khoảng 12 tháng trước khi sinh con

  Nữ quân nhân sẽ tiến hành nghỉ hưởng cơ chế thai sản và trợ cấp 1 lần khi sinh con

  Để được hưởng chính sách này nữ quân nhân phải phân phối giấy khai sinh/giấy chứng sinh cho đơn vị lập list gửi cơ quan bảo hiểm xã hội

  Điều kiện cơ chế thai sản của nữ quân nhân
  Theo quy chế tại điều 30 luật bảo hiểm cộng đồng năm trước quy định về đối tượng người dùng người tiêu dùng hưởng chính sách thai sản như sau: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và bài bản quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác làm việc thao tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, sẽ được hưởng cơ chế thai sản theo quy chế của nước pháp lý

  Vậy, điều kiện đi kèm hưởng chính sách thai sản riêng với nữ quân nhân được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm cộng đồng năm năm trước như sau:

  Lao động nữ mang thai;
  Lao động nữ sinh con;
  Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động xúc tiến phương án triệt sản;
  Sát gần đó người lao động nữ là quân nhân phải tham gia bảo hiểm xã hội đã phải đóng bảo hiểm cộng đồng từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước lúc sinh con thì sẽ tiến hành hưởng chế độ thai sản.

  Trong trường hợp người lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  thời gian và mức hưởng cơ chế thai sản của nữ quân nhân
  Theo quy định tại mục 2 chương III Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nghị định số 68 ngày 19/4/2007 của cơ quan cơ quan chính phủ quy định cụ thể cụ thể hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của luật bảo hiểm cộng đồng về bảo hiểm cộng đồng bắt buộc riêng với quân nhân, công an nhân dân… chỉ thị số 148 ngày 14/9/2007 và chỉ thị số 02 ngày 12/1/2009 của liên bộ an ninh quốc phòng Bộ cảnh sát và Bộ Lao động -Thương binh và xã hội hướng dẫn xúc tiến Nghị định 68/CP và quy định tại chỉ thị liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định về chính sách bảo hiểm cộng đồng và nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm năm nay của cơ quan chính phủ nước nhà về bảo hiểm cộng đồng bắt buộc với quân nhân, công an nhân dân và người lao công tác thao tác cơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân thì quân nhân nữ sẽ được hưởng chủ trương như sau:
  tham khảo cụ thể chi tiết tại: https://luatquanghuy.vn/che-do-thai-san-cua-nu-quan-nhan/

  Trên đó là nội dung hỗ trợ tư vấn của chúng tôi về vấn đề chế độ thai sản của nữ quân nhân theo quy định. Nếu còn bất cứ vấn đề gì chưa rõ hoặc vướng mắc vui miệng liên hệ tới Tổng đài hỗ trợ tư vấn pháp lý cơ chế thai sản online qua Điện thoại tư vấn 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp.