• Điều kiện hưởng chế độ thai sản của nữ quân nhân là phải đóng bảo hiểm từ đủ 6 tháng trở lên trong khoảng 12 tháng trước khi sinh con

  • Nữ quân nhân sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản và trợ cấp 1 lần khi sinh con

  • Để được hưởng chế độ này nữ quân nhân phải cung cấp giấy khai sinh/giấy chứng sinh cho đơn vị lập danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội

Điều kiện chế độ thai sản của nữ quân nhân

Theo quy chế tại điều 30 luật bảo hiểm cộng đồng 2014 quy định về đối tượng người dùng hưởng chính sách thai sản như sau: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác làm việc cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, sẽ được hưởng cơ chế thai sản theo quy chế của pháp lý

Vậy, điều kiện kèm theo hưởng chế độ thai sản riêng với nữ quân nhân được quy chế tại Điều 31 Luật Bảo hiểm cộng đồng năm năm trước như sau:

 

  • Lao động nữ mang thai;
  • Lao động nữ sinh con;
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động xúc tiến giải pháp triệt sản;

Sát gần đó người lao động nữ là quân nhân phải tham gia bảo hiểm xã hội đã phải đóng bảo hiểm cộng đồng từ đủ 06 tháng trở lên trong thời điểm 12 tháng trước lúc sinh con thì sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Trong tình huống người lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo bổ nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời điểm 12 tháng trước khi sinh con.

Thời gian và mức hưởng chế độ thai sản của nữ quân nhân

Theo quy chế tại mục 2 chương III Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nghị định số 68 ngày 19/4/2007 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể chi tiết chỉ dẫn thi hành 1 số điều của luật bảo hiểm cộng đồng về bảo hiểm cộng đồng bắt buộc riêng với quân nhân, cảnh sát nhân dân… thông tư số 148 ngày 14/9/2007 và thông tư số 02 ngày 12/1/2009 của liên bộ an ninh quốc phòng Bộ cảnh sát và Bộ Lao động -Thương binh và xã hội hướng dẫn thực thi Nghị định 68/CP và quy chế tại thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định về chính sách bảo hiểm cộng đồng và nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2016 của cơ quan chính phủ về bảo hiểm cộng đồng bắt buộc với quân nhân, cảnh sát nhân dân và người lao công tác làm việc cơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân thì quân nhân nữ sẽ được hưởng chính sách như sau:

Xem thêm chi tiết tại: https://luatquanghuy.vn/che-do-thai-san-cua-nu-quan-nhan/

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề chế độ thai sản của nữ quân nhân theo quy định. Nếu còn bất kỳ vấn đề gì chưa rõ hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật chế độ thai sản trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ giải đáp.