Monthly Archive: January 2020

100% bạn sẽ chọn được mô hình kinh doanh cho spa của mình nếu áp dụng những quy tắc này

Kinh doanh spa vốn không phải là một công việc dễ dàng. Muốn chọn được mô hình phù hợp thì cần phải nắm được những ưu điểm và nhược điểm của chúng, từ đó ứng dụng vào tình hình thực tế của cửa tiệm mình mà lựa chọn. Chi tiết ra sao, …