Monthly Archive: November 2017

Tham gia qua mấy hội nghị.. mọi kẻ sẽ thích nghe Lý Đà.. nhà văn công nhân kẻ dân tộc Đạt Oát Nhĩ (Daur) – phát ngôn của lão Đà.. thứ nhất hài hước.. máy tập chạy bộ điện giá rẻ dám nổ.. bao gồm nổ về vẫn là ta.. …