Monthly Archive: July 2017

Lựa chọn quần áo cho trẻ đi học

Trẻ nhỏ đến độ tuổi đi học chính là một giai đoạn phát triển của trẻ. Trẻ nhỏ đến với trường học được tiếp xúc với các bạn mới cùng với những thầy cô giáo mới. Trẻ nhỏ được học tập trong một môi trường mới và trẻ nhỏ sẽ …