Để điều kiện hoặc không để điều kiện, để dầu hoặc không dầu – khi nói đến tóc của bạn, bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại tư vấn. Các bà mẹ sẽ cho bạn biết “dầu gội đầu” trong khi máy sấy tóc của bạn sẽ giới thiệu loại …