Việc chẳng may đánh mất hóa đơn có thể đem tới những mức phạt cho doanh nghiệp của bạn. Tham khảo bài viết dưới đây để nắm bắt được những thông tin về việc làm mất hóa đơn.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra, chúng ta chia ra làm 3 trường hợp như sau:

  • Trường hợp 1: Làm mất liên giao cho khách hàng thì sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đồng.

+ Nếu làm mất hóa đơn đã lập liên 2 thì cả hai bên giao dịch phải  lập biên bản ghi nhận sự việc, nếu cơ sở kinh doanh  đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt hoặc nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo

+ Nếu cơ sở kinh doanh tìm được hóa đơn đầu ra liên 2 đã mất trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì miễn bị phạt tiền.

  • Trường hợp 2: Nếu làm mất hóa đơn đầu ra nhưng các liên khác vẫn đang trong thời gian lưu trữ trừ liên giao cho khách hàng thì cơ sở kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
  • Trường hợp 3: Nếu làm mất hóa đơn đầu ra lập sai và xóa bỏ thì không bị phạt tiền, chỉ bị phạt cảnh cáo.

Nếu mất hóa đơn mà chưa làm thông báo phát hành thì không xử phạt nếu khai báo trong vòng 5 ngày. Còn đối với việc khai báo từ 6 – 10 ngày thì phạt cảnh cáo và có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt ở mức tối thiểu. Phạt tiền từ 6.000.000 – 18.000.000đ nếu khai báo sau 10 ngày.

Nếu làm mất hóa đơn đi mua của cơ quan thuế thì không xử phạt nếu  khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày.

Áp dụng mức phạt cảnh cáo nếu mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt 6.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng đối với trường hợp làm  mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10.

Đối với việc làm mất hóa đơn đầu vào, thì phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000đ nếu người mua làm mất hóa đơn liên 2.

Như vậy có thể thấy việc làm mất hóa đơn sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp của bạn mất phí tổn cho các mức phạt. Do đó, hãy cẩn thận trong việc giữ gìn hóa đơn để tránh viếc mất mát.

Thời sự pháp luật