Xã hội Archive

Chợ truyền thống có thể bị thay thế?

Thay thế, có điểm hay và cũng điểm không hay, phải chăng, cái chính là thay thế như thế nào. Chợ truyền thống, sự thay thế của chợ truyền thống, đó là một sự thay thế có sự ảnh hưởng rất lớn không riêng gì cuộc sống của người dân …